<body>
donderdag 5 februari 2009

Emmy Bakker, Directeur Markiezaat College

Titel presentatie:
Maintenanceopleidingen in de Valley

1. Hoe bent u in het onderwijs terecht gekomen?

In 1973 heb ik gekozen voor de opleiding Lichamelijke Opvoeding aan de Katholieke Academie te Tilburg en daarna met veel plezier gaan lesgeven.

2. Wat is het verhaal achter de presentatie?

In 2006 hebben we een Maintenance Onderwijs Consortium opgericht met 8 partners om aan de vraag naar gekwalificeerd maintenance personeel vanuit de arbeidsmarkt te kunnen beantwoorden. Maintenance Valley is een economisch speerpunt vanuit het programma Pieken in de Delta en heeft uitstekende kansen om uit te groeien tot World Class Maintenance in onze regio ZW Nederland. Met name de crosssectorale benadering van het vakgebied maintenance geeft de regio enorme ontwikkelmogelijkheden. Het consortium heeft zich gebogen over de vraag naar human capital en is als zodanig aanspreekpunt voor het bedrijfsleven en samen ontwikkelen we onder vlag van Maintenance University een longitudinaal opleidingenbouwwerk vanaf vmbo-mbo-hbo en universiteit. Daaraan gekoppeld wordt een lectoraat crosssectoraal maintenance ontwikkeld om de kennis te ontwikkelen, te delen en toe te passen in het onderwijs. Ook fundamenteel onderzoek is hierbij van essentieel belang om World Class performance te bieden aan de bedrijven. Samen ontwikkelen we excellente trainingcentra waar onder een Aviation Academy voor de Luchtvaart MRO. Dit is een unieke samenwerking in onze regio met vele partijen die zich nu bezig zijn te verenigen in een organisatie als aanspreekpunt voor World Class Maintenance. Hierin werken de 3 O’s intensief samen namelijk de Ondernemers, Onderwijs en de Overheid (lokaal, regionaal en nationaal).

 

3. Wat wilt u dat er bij de mensen blijft hangen na uw presentatie; wat is uw boodschap?

De boodschap is dat onderwijs, bedrijfsleven en overheid nauw met elkaar moeten samen werken wanneer er kansen zijn in de regio. Wat betreft de beroepskolom, deze moet je in zijn geheel doortrekken om (van vmbo t/m universiteit) om goed aan de vraag en ambitie van de regio te kunnen voldoen. Als de ambitie en de wil tot samenwerken er is, kun je bergen verzetten.

4. Hoe staat het met uw netwerk(en)?

Prima, in elke branche hebben wij ons netwerk vanuit de filosofie dat goed beroepsonderwijs alleen vormgegeven kan worden wanneer je intensief met je partners samenwerkt. En daar gaan we vrij ver in.

5. Wat is uw belangrijkste netwerk?

Elk netwerk is belangrijk, maar het meest verstrekkende netwerk, dat zelfs internationaal is, is het maintenance netwerk en specifiek rond de World Class Aviation Academy. De concepten die we daar samen met het bedrijfsleven en Defensie hebben bedacht heeft internationale aantrekkingskracht van grote OEM’ers die graag willen participeren in dit plan. Hierdoor krijgt zowel de civiele als militaire luchtvaart goed opgeleide en volgens de EASA norm gecertificeerde medewerkers.

 

6. Wat is uw grootste passie naast het onderwijs?

Reizen, ik mag graag in de wereld (met name natuur) rondkijken.

7. Met wie zou u het liefst een goed gesprek willen voeren?

Met Barack Obama. Hoe hij kijkt naar zijn uitdagingen en welke kansen hij ziet in de wereld om een duurzame economie te bewerkstelligen.En verder wil ik met iedereen een goed gesprek voeren die positief in het leven staat en geniet van de uitdagingen die het elke keer weer biedt.

8. Met wie zou u een dagje willen ruilen?

Eigenlijk met niemand want ik heb het ontzettend naar mijn zin. |Maar als het moet waarschijnlijk met een topsporter, omdat ik enorme bewondering heb voor de discipline en inzet die zij plegen om hun droom waar te maken.

9. Wat wilt u nog meer kwijt?

Ook in het onderwijs kun je ondernemend zijn en dat wordt door je bedrijfsleven enorm gewaardeerd.

10. Netwerktip voor deelnemers

Kijk om je heen en luister goed naar je omgeving zodat je de kansen die er zijn goed kunt benutten. Ga samen aan de slag en leef je goed in, in hetgeen de ander beweegt om mee te doen, dan kun je veel meer voor elkaar betekenen en voor elkaar krijgen.

Een reactie posten

<< Startpagina


vraag info over deze reis
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing items in a set called Netwerken. Make your own badge here.