<body>
vrijdag 6 februari 2009

Frans Bleumer, directeur Radius College in Breda.

Titel presentatie:
Sturen, niet volgen: Radius Academie, school voor docenten.

1. Hoe bent u in het onderwijs terecht gekomen?

Ik heb Economie gestudeerd aan de universiteit van Tilburg. Toen ik in 1988 afstudeerde was er veel werkloosheid. Omdat ik al wat trainingen en cursussen verzorgde bij het FNV dacht ik dat ik het maar eens bij het onderwijs moest proberen. Overigens vond mijn moeder een briefje uit mijn lagere schooltijd waarop ik geschreven had dat ik leraar wilde worden. Ik heb wel altijd gevoel gehad voor onderwijs, maar de echte passie ontstond pas toen ik na een jaar als docent (Hogeschool Rotterdam) me begon af te vragen wat er eigenlijk bij de student bleef hangen. Ze vinden mijn verhaal wel prima, maar wat hebben ze ervan opgestoken; wat blijft er hangen? Ik heb  deze vraag toen ook voorgelegd aan mijn collega’s, zonder een voor mij bevredigend antwoord te krijgen. Ik heb me toen verdiept in onderwijskunde, o.a. in de jaren 1990 tot 1992 op de universiteiten van Maastricht en Twente. Ik heb dat doorontwikkeld en vormgegeven binnen de Hogeschool als Hoofd Onderwijszaken (1995) bij de afdeling CMV. Daar heb ik vernieuwingsprocessen doorgevoerd op didactisch gebied, de naam Competentiegericht onderwijs deed net zijn intrede. Daarna ben ik in 1998 unitdirecteur van de afdeling Welzijn geworden. Deze afdeling was en is nog steeds een voorloper met betrekking tot de invoering van het CGO. Het gevolg hiervan was dat ik op veel ROC’s ben gevraagd om onze ervaringen te vertellen met de invoering van CGO. Sinds 2005 ben ik directeur van het Radius College, school voor techniek, onderdeel van ROC WestBrabant. Een college met veel niveau 2 opleidingen en ook hier ben ik bezig met de invoering van het CGO.

 

2. Wat is het verhaal achter uw presentatie?

In deze presentatie wil ik vertellen hoe ik denk dat de invoering van het CGO aangepakt kan worden en wil ik het verhaal vertellen van de Radius Academie.

Het idee achter de Radius Academie is het creëren van een intern netwerk van docenten om te leren. De teams worden gefaseerd geschoold in het concept van CGO. De kracht van de Radius Academie schuilt er onder meer in dat er in tijd, maar ook fysiek, ruimte is geschapen waar elk team ½ tot 1 dag in de week werkt en leert (van elkaar). In de Radius Academie wordt voor de docenten hetzelfde concept gehanteerd als voor de studenten:  Van betekenis-, via toepassings-, naar veranderingsgericht leren. Docenten maken nu zelf het onderwijs, volgens een afgesproken didactisch concept, waarbij zij zich concentreren op de content. Komt het onderwijs toch nog terug bij docenten! Daarvoor was binnen techniek alles van de uitgevers en kenniscentra.

3. Wat wilt u dat er bij de mensen blijft hangen na uw presentatie?

Sturen, niet volgen: geef dus richting aan vernieuwing en doe aan kennismanagement! Zorg dat alles goed vastgelegd wordt, o.a. in databanken. Vermijd kwetsbaarheid. Zorg ervoor dat met het vertrekken van de oudere docenten niet ook de kennis weg is.

4. Hoe staat het met uw netwerk(en)?

Ik heb een aantal netwerken. In de privé sfeer, zoals het netwerk uit mijn studententijd. Voor mijn werk zit ik in verschillende techniekplatforms, maar de opbrengst is beperkt.

De kennisdeling in een netwerk ontstaat op basis van mensen in het netwerk van wie het gedachtegoed vernieuwingsgericht is en dicht bij het mijne ligt.

5. Wat is uw belangrijkste netwerk?

Dat is een klein groepje. Sparringpartners in mijn directe omgeving (werk en privé). Zij zijn de mensen die ik bel met nieuwe ideeën, vragen, kwesties. Zij denken mee en ‘tegen’ en dan kan ik weer verder.

6. Wat is uw grootste passie naast het onderwijs?

Ik heb veel passies o.a. bergwandelen, sport, muziek. Vooral de afwisseling van al die activiteiten vind ik leuk. Maar mijn grootste passie is klussen. Nu heb ik er helaas te weinig tijd voor. Het liefst doe ik alles zelf in huis. Met alles bedoel ik dus ook alles: metselen, stuken, elektriciteit, gas en water aanleggen. Dat is werken met handen en hoofd. Erg ontspannend.

Een tweede grote passie is mijn gezin. Met al mijn kinderen deel ik iets. Met de oudste sport, met de tweede muziek en met de jongste klussen.

 

7. Met wie zou u het liefst een goed gesprek willen voeren?

Met Midas Dekkers. Omdat het een man is met een onorthodoxe stijl, authentiek, een leuke manier van dwars zijn.

8. Met wie zou u een dagje willen ruilen?

Met mijn jongste zoon. Een dagje terug naar het kind in mij. Weer ongecompliceerd genieten.

9. Wat wilt u nog meer kwijt?

Ik heb een sterk geloof in wat de jongeren kunnen. Dat zouden meer mensen moeten hebben.

10. Netwerktip voor deelnemers

Netwerken ontstaan gericht: verwante geesten zoeken elkaar om nieuwe dingen te leren. Ook binnen mijn functionele netwerken zoek ik naar mensen met gelijksoortige ideeën in hun hoofd. Gelijksoortig is hier niet synoniem aan ‘hetzelfde’. Het zijn die mensen die je inspireren, je een switch laten maken of de voor jou ontbrekende schakel in handen hebben.

Een reactie posten

<< Startpagina


vraag info over deze reis
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing items in a set called Netwerken. Make your own badge here.