<body>
dinsdag 10 februari 2009

Albert Jan Hoeve, manager Onderwijsontwikkeling, Drenthe College

Titel presentatie:
Het verdelingsvraagstuk in het team tot een spel maken.

1. Hoe bent u in het onderwijs terecht gekomen?

Vanuit een lerarenopleiding. Ik ben vrijwel direct begonnen in het mbo. Ik ben opgeleid tot leraar maatschappijleer. Doordat dat vak een zogenaamd een uursvak was had ik vele opleidingen waaraan ik les gaf, destijds in het mdgo. Al snel werd ik coördinator van verschillende opleidingen, ik begon als coördinator van de deeltijdopleiding voor de gezinsverzorging in Groningen bij De Clinck, een voorloper van wat nu het Alfa College is. Vele verschillende opleidingen en ROC’s volgden, ook enkele jaren adviseurschap bij Cinop en politiek vormingswerk. Nu ben ik als manager Onderwijsontwikkeling werkzaam bij het Drenthe College. Vernieuwing van onderwijs, didactiek en curriculum zijn onderwerpen waarmee ik altijd bezig ben geweest. Ik heb aan de wieg gestaan van het moduleren en nu van de ontwikkelingen naar competentiegericht onderwijs.

2. Wat is het verhaal achter de presentatie?

Ik geloof dat als een team, mensen inzicht wil geven in eigen gedrag en van daaruit nieuw gedrag wil leren of in ieder geval daarvan wil leren, er verschillende manieren moeten zijn om dit doel te bereiken. Niet alleen een regel of cao kan dat doen, mensen moeten doen en in beweging komen. Een (simulatie) spel is daarvoor mijns inziens een goed middel. Aan teams wordt gevraagd aan de slag te gaan met de werkverdeling, wie gaat wat doen en wanneer en misschien ook hoe. Ik vind dat dat niet alleen de taak is van een opleidingsmanager of teammanager maar vooral van het team zelf. Het spel dat wij samen met Artefaction hebben ontwikkeld, speelt hierop in. Samen beleven en ervaren wat het is om werk te verdelen en samen verantwoordelijkheid te dragen.

3. Wat wilt u dat er bij de mensen blijft hangen na uw presentatie; wat is uw boodschap?

Ik zou graag willen dat mensen die de workshop hebben bezocht na afloop door blijven denken over de wijze waarop zij zelf dit thema van werkverdeling in hun team of roc hebben ondersteund. Ik hoop dat men dan na enige tijd terug denkt aan deze workshop en delen daarvan oppikt voor de eigen situatie of het spel Teamtijd gaan spelen.

4. Hoe staat het met uw netwerk(en)?

Een moeilijke vraag, waaraan ga je dit relateren. Ik kan wel zeggen dat door te hebben gewerkt in verschillende roc’s en bij Cinop ik aardig wat mensen ken in de mbo wereld. Daarnaast heb ik ook netwerken op gebouwd in de politiek en maatschappelijke omgeving. Ik zit onder andere in de raad van toezicht van Biblionet Drenthe (de overkoepelende stichting voor de openbare bibliotheken in Drenthe).

5. Wat is uw belangrijkste netwerk?

Maar belangrijkste netwerk zit toch wel in het mbo. Ken vele mensen die daar in werken, vooral management en dan weer in het bijzonder in de sectoren economie en gezondheidszorg-welzijn.

6. Wat is uw grootste passie naast het onderwijs?

Naast het onderwijs is mijn grootste passie zingen en luisteren naar klassieke muziek, in het bijzonder barok. Ik zing graag Bach, cantates en passies.

7. Met wie zou u het liefst een goed gesprek willen voeren?

Ik ben niet zo iemand van goeroes. Ik heb geen specifieke voorbeelden buiten de muziek om waarmee ik een goed gesprek zou willen voeren.

8. Met wie zou u een dagje willen ruilen? Waarom?

9. Afsluitende vraag: wat wilt u nog meer kwijt?

10. Netwerktip voor deelnemers... 

heb ergens een mening over en zorg er voor dat je gezien en gehoord wordt. Kom in gesprek met je omgeving en stap er op af. 

Een reactie posten

<< Startpagina


vraag info over deze reis
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing items in a set called Netwerken. Make your own badge here.