<body>
zondag 15 februari 2009

Ria Verhoogh, beleidsadviseur CvB Zadkine.

Titel presentatie:
Elkaars taal spreken (presentatie i.s.m. Willy Korteweg van het Albeda college)

1. Hoe bent u in het onderwijs terecht gekomen?

Ik heb de lerarenopleiding in Delft doorlopen en ben bevoegd in de vakken Engels en Nederlands. Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen in o.a. buurthuizen. Ook ná mijn opleiding ben ik in het volwassenenonderwijs blijven hangen, bij de afdeling Educatie van een voorloper van Zadkine. Daar gaf ik in eerste instantie les aan analfabete autochtonen. Daarna aan cursisten met een iets hoger niveau (functioneel analfabeten) en kreeg ik daarbij ook andere taken zoals intake en coördinatie. Destijds werd een methode voor aanvankelijk lezen en schrijven ontwikkeld waarvan ik de medeauteur ben. Later heb ik ook een studie NT2 expert gevolgd aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens die studie ben ik van baan gewisseld en gaan werken bij het onderwijsadviesbureau van Rotterdam, het RBO Rijnmond. Het werk daar was erg boeiend en leerzaam omdat ik over de muren van het  onderwijs heen leerde kijken. Toen dit bureau opgeheven werd ben ik terug gegaan naar Zadkine in de functie van beleidsmedewerker Educatie en sinds februari van dit jaar als beleidsadviseur CvB met het taal- en rekenbeleid in de portefeuille. Naast het taalbeleid zijn we nu bezig met de opzet van een rekenbeleid en beleid voor moderne vreemde talen.

2. Wat is het verhaal achter de presentatie?

Ik vind het project “Elkaars taal spreken” een mooi project. De samenwerking tussen de verschillende schoolsoorten zoals die in dit project vormgegeven wordt is ongelofelijk belangrijk en we willen onze ervaringen in het project graag delen met anderen. Het project is groot opgezet met veel deelnemende scholen en de gemeente. De daadwerkelijke uitvoering ligt echter bij de mensen van het MBO en VMBO zelf die participeren in de werkgroepen. Het betrekken van het bedrijfsleven bij dit project is nog in het beginstadium. Het project komt o.a. voort uit het eerste speerpunt van het onderwijsbeleid van de gemeente Rotterdam. Onder het motto ‘Rotterdam Taalstad’ stelt de gemeente dat iedere docent medeverantwoordelijk is voor het taalonderwijs. Zadkine en het Albeda College hebben gezamenlijk een plan voor het project gemaakt dat loopt tot 2010 en dat door de gemeente voor 50% wordt gefinancierd.

3. Wat wilt u dat er bij de mensen blijft hangen na uw presentatie; wat is uw boodschap?

Tijdens dit project is mij opgevallen dat de verschillende schoolsoorten weinig van elkaar weten. Ze hebben beelden van elkaar die ze voor waar houden, maar die vaak helemaal niet blijken te kloppen. Zo’n project is goed om dit te erkennen en er wat aan te doen. Dit is een pleidooi om energie te steken in het elkaar leren kennen, want hoe kan een docent van b.v. het VMBO een goed advies aan een leerling geven als hij een verkeerd beeld heeft van het vervolgonderwijs? De leerlingen moeten beter voorbereid kunnen worden op wat hen te wachten staat.

4. Hoe staat het met uw netwerk(en)?

Ik heb mijn landelijke, regionale en plaatselijke netwerken vooral op het gebied van taal. Met zo’n project doe je veel contacten op en ontwikkelen zich nieuwe netwerken, b.v. op het gebied van doorlopende leerlijnen. Dezelfde soort netwerken beginnen zich te vormen op rekengebied. Binnen Zadkine bestaat het netwerk ‘Onderzoekend Zadkine’. Dit zijn Zadkiners die aan onderzoek doen en hierover intervisie hebben met elkaar.

Daarnaast heb ik een netwerk overgehouden van studiegenoten van mijn studie NT2 expert.

5. Wat is uw belangrijkste netwerk? Waarom?

Op dit moment de kenniskring taalbeleid, want dat is toch mijn core business op dit moment.

6. Wat is uw grootste passie naast het onderwijs?

Bovenaan staat natuurlijk lekker kletsen met mijn dochter. Ik ben ook gek op lange afstandswandelen. Dit doe ik samen met een vriendin. Zeilen vind ik ook fijn. In de winter de boot opknappen en in de zomer lekker buiten.

7. Met wie zou u het liefst een goed gesprek willen voeren? Waarom? Waarover?

Met de mensen op de verschillende niveaus en in de verschillende gremia (uit de politiek en in onderwijs) om ze duidelijk te maken wat er op de werkvloer gebeurt, want we praten over de hoofden van de mensen (docenten en leerlingen) heen.

8. Met wie zou u een dagje willen ruilen? Waarom?

Met een boswachter. Lekker buiten zijn, weg van de rat race!

9. Afsluitende vraag: wat wilt u nog meer kwijt?

Niets.

10. Netwerktip voor deelnemers

Praat met elkaar en vraag door. Controleer of jouw beeld klopt. Neem niet te snel aan dat je het wel begrijpt.

Een reactie posten

<< Startpagina


vraag info over deze reis
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing items in a set called Netwerken. Make your own badge here.